Специализиран превоз на ученици

Aug 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Предмет на поръчката: Специализиран превоз на ученици до 16 – годишна възраст  от с.Църква, с. Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево до СОУ “Хр. Смирненски” с.Оброчище през учебната 2013/2014″ по следните маршрути:

– Оброчище – Църква – Оброчище

– Оброчище – Генерал Кантарджиево – Рогачево – Оброчище

– Оброчище – Кранево – Оброчище

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 26.08.2013 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация – гр. Балчик – пл. „21-ви септември” № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова –  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

 За въпроси и допълнителна информация: Татяна Василева – гл. специалист СД, тел: 0579/7-10-54.

 

Коментарите са затворени.