Обяви за 14 октомври – 20 ноевмри

Jul 25th, 2013 | От | Category: обяви

Купувам

*Купувам зем. земя в общините Балчик, Каварна, Добрич, Г. Тошево, Шабла, Тервел. Изгодни цени!!!

Тел: 0895 71 83 83. 0888 593 699                       /12-11/

*Купувам земеделска земя в Балчишки, Каварненски, Шабленски, Ген. Тошевски, Добрички, Тервелски, Тутракански, Силистренски и Варненски региони.

Тел: 0878 462 784,

0886 462 784           /10-9/

Продавам

*Продавам микробус Форд Ескорт.

Тел: 0878 192 114    /1-1/

*Продавам едностаен обзаведен апартамент в “Балик” – Балчик.

Тел: 0899 14 11 78   /2-2/

*Про­да­вам мо­то­пед Мар­ка: Ли­фан, про­из­во­д­с­т­во: Тай­ван, 49 куб. см, пър­ва ре­ги­с­т­ра­ция – 10.06.2008 г. Це­на – по до­го­ва­ря­не.

Тел.: 0899 233 248

*Продавам 500 кв.м. дворно място в регулация на ул. “Ком”, кв.”Левски”, Балчик. Цена по догова-ряне. Тел: 0898 34 33 44

/4-4/

*Про­да­вам из­го­д­но пар­цел 640 кв.м в ре­гу­ла­ция, на ул. “Ст. пла­ни­на” до по­жар­на­та и ле­ти­ще Бал­чик с ли­це на ас­фал­тов път.

Тел: 0889 614 762 /20-8/

 

Разни

Давам стая под наем в центъра на Балчик, с кухня и баня.

Арх. Огнян Каменов

Тел: 0897 30 10 50 /4-3/

*Давам под наем тухлен етаж, 3 стаи, кухня, баня, тоалетна, самостоятелен вход. 250 лв./месечно.

Тел: 0579 9-90-80       /1-1/

* Сон­да­жи за во­да, из­ливн пи­ло­ти и ин­же­нер­но-ге­о­ло­ж­ки про­у­ч­ва­ния.

Тел: 0878 901 155 /10-10/

*Ре­монт на ви­ли

Тел: 0895037550  /30-7/

Коментарите са затворени.