За билки в зори на Еньовден

Jun 26th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

8

В ран­ни зо­ри в ме­с­но­ст­та “Съ­б­ки­на по­ля­на”, ние, жените от клуб “Младост” гр. Балчик, кв. “Левски” с председател Георги Андонов, по­с­ре­щ­на­х­ме из­г­ре­ва на слън­це­то. То пъл­зе­ше уве­ре­но на­го­ре. Лъ­чи­те му се плъ­з­га­ха по мор­с­ка­та шир. Тих ве­т­рец по­ду­х­ва­ше и бе из­су­шил ро­са­та.

Не ни на­тъ­жи вре­ме­то, съ­б­ра­х­ме бил­ки вся­ка­к­ви (ра­в­нец, е­ньо­в­че, вра­ти­га, ма­щер­ка и др.), Впле­то­х­ме ги във ве­нец.

С пе­с­ни за бил­ки­те, слън­це­то и во­да­та, по­з­д­ра­ви­х­ме на­ши­те имен­ни­ч­ки Ян­ка Ге­ор­ги­е­ва и Ян­ка Об­ре­те­но­ва.

Текст и снимка: Ани Методиева

Коментарите са затворени.