Публична покана за представяне на оферти

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

Предмет на поръчката: „Изработване на мебели по зададени размери, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ЦДГ № 3 „Чайка” гр. Балчик, включващо 6 занимални за децата, 6 детски спални и 6 съблекални,  кабинет на директора, кабинет на логопеда и методичен кабинет за учителите”, 47 артикула с различен брой, съгласно техническо задание и спецификация на възложителя при стриктно спазване на нормативната база в Република България.

Срокът за представяне на офертите е до 16.00 часа на 25.06.2013 г.

 

Коментарите са затворени.