Покана за тържествено заседание на ОбС – Балчик на 24 май 2013 г.

May 22nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, обяви, ПОЗИЦИИ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2013 година (петък) от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски”, ще се проведе тържествено заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за награждаване на учители по повод 24 май 2013 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за награждаване на ученици по повод 24 май 2013 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за награждаване и подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2013 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2013 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за удостояване с почетен гражданин на град Балчик г-н Мирко Радославов Мирков.

Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД

6. Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.