“Инвестираме в устойчиво рибарство”

May 8th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

Проектът се финансира от европейския фонд за рибарство и Република България

„Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури” подписа договор по проект за нарязване на риболовни кораби за скрап по мярка 1.1.

„Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013г.”, финансирана от Европейски фонд за рибарство.

Проектът е „Скрапиране на риболовен кораб КВ5592-РК Хирам на фирма „Хирам – 9”.

Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб КВ5592-РК Хирам за скрап. Корабът е с обща дължина 16,40м., ширина 4,70м., брутотонаж 30 БТ 117kw и е на възраст 53г. Мярка 1.1.”

„Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” има компенсаторен характер и се финансира от Европейски фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100% от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% – национално доплащане от държавния бюджет. Безвъзмездната финансова помощ, която бенефициентът ще получи е в размер на 157 000.00лв., които се осигуряват както следва:

-85% от Европейския фонд за развитие – 133 450.00лв.,

-15% от Държавния бюджет на Република България – 23 550.00лв.

Коментарите са затворени.