РС – Балчик за медиацията

May 8th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Районен съд – Балчик, очаква въпроси на потребителите на съдебни услуги за медиацията. Инициативата се осъществява в рамките на програма „Спогодби”, по която съдът работи от 01.01.2012 г. Целта е, гражданите да получат необходимата им информация и да бъдат насърчени да ползват медиацията като начин за ускорено и взаимоизгодно решаване на спорове.

Услугата „Медиаторът отговаря” се предоставя чрез интернет страницата на Районен съд – Балчик. Тя може да бъде намерена в опцията „Програма „Спогодби” в основното меню на интернет страницата или директно на адрес: http://rsbalchik.info/mediation/mediation_top.html

Гражданите могат да поставят свой въпрос в рубриката „Въпроси към медиатора”. Отговорът ще бъде публикуван своевременно в съседната рубрика „Медиаторът отговаря” или ще бъде изпратен на посочен от питащия електронен адрес, при изрично негово искане да не бъде публикуван на интернет страницата на съда.

В рубриката „Програма „Спогодби” е предоставена кратка информация за целта и стъпките в осъществяването й, за участниците в програмата и за същността на медиацията. Това е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. Те контролират всеки етап от спора, като осъзнават и отчитат най-пълно интересите си, те спестяват време, пари и емоции. При успешна медиация, постигнатото споразумение между страните може да бъде одобрено от съда. Ако това се случи по време на висящ съдебен спор, съдът връща Ѕ от внесената Държавна такса. При непостигане на споразумение между страните, делото в съда продължава, като по никакъв начин не се засягат правата и интересите на страните.

 Кремена Капралова

Коментарите са затворени.