22 април в ОДК

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

eko2

По случай Денят на Земята   22 април, ученици от IV-те класове на ОУ “Антим I”, участници в клубовете “Екология” и “Изобразително изкуство” към ОДК-Балчик посетиха Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр. Балчик. Там те с интерес изслушаха беседата на Кристияна Иванова  директор на ПСОВ и проследиха пътя на отпадните води през етапите на пречистване до вливането им в Черно море.

 

Оставете коментар