Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Jul 21st, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На официална церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройство днес кметът на Община Балчик Николай Ангелов ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. На церемонията ще присъстват министър Росен Плевнелиев, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОПРР – Лиляна Павлова, както и кметовете на още 20 български общини.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 106 395 187,26 лв., от които 90 435 909,15 лв. представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Община Балчик ще получи безвъзмездно близо 4,5 милиона лева, които ще послужат за изграждане и рехабилитация на зелени площи, зони за обществен отдих, детски площадки, реконструкция и обновяване на тротоари и паркинги.

Оставете коментар