Кражба от имот в с. Брястово

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, ще разгледа дело срещу 19-годишния П. В. К. и 32-годишния Ив. Т. Ил. от гр. Балчик.

Двамата се признават за виновен в това, че на 22. 11.2012 г. в с. Брястово, община Балчик в съучас-тие като извършители, са откраднали дървена маса, две дървени пейки и про-точен бойлер „Дипломат” на обща стойност 203,20 лв. от владението на бал-чиклия. До приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.

За извършеното деяние се иска на 19-годишният младеж да бъде определе-но наказание пробация с две пробиционни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца и задължи-телни периодични срещи с пробационен служител за същия период.

На 32-годишният се предлага да бъде наложено наказание пробация с две-те задължителни пробаци-онни мерки за срок от 6 месеца всяка.

П. К. има средно обра-зование, не е семеен, безра-ботен е, осъждан. Ив. Ил. е със средно обр., семеен е, не работи, не е осъждан.

 

Коментарите са затворени.