65-годишен шофира пиян

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, ще разгледа досъдебното производство по дело сре-щу 65-годишния Н. С. Н. от гр. Балчик.

Той се признава за ви-новен в това, че на 02.02. 2013 г. около 21,20 ч. по улица в гр. Балчик, е уп-равлявал лек автомобил „Нисан Примера” с кон-центрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,39 промила, ус-тановено по надлежен ред. Предлага се, за извърше-ното деяние на Н. Н. да бъде определено наказание пробация с две пробаци-онни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен слу-жител за същия период. 7Иска се също 65-годиш-ният да бъде лишен от пра-во да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца.

Н. Н. има основно обра-зование, семеен е, пенсио-нер, не е осъждан.

 

Коментарите са затворени.