Кражба на медни елементи

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик ще разгледа дело срещу 44-годишния М. М. Ил. от гр. Враца и 42-годишния С. Х. Р. от гр. Балчик.

Те се признават за ви-новни в това, че на 19.01. 2013 г. в гр. Балчик са от-краднали чужди движими вещи – 23 броя медни еле-менти – листи, представля-ващи обшивка на покрив на търговски комплекс в гр. Балчик, на обща стой-ност 63,16 лв. За М. Ил.  извършеното е при усло-вията на опасен рецидив.

Предлага се, М. Ил. да бъде наказан за извърше-ното престъпление с лиша-ване от свобода за срок от 5 месеца при строг режим в затвор или затворничес-ко общежитие от закрит тип. За С. Р. се иска нака-зание 3 месеца затвор с 3 години изпитателен срок.

 

Коментарите са затворени.