Годишен финансов резултат на “Албена” АД

Feb 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Финансовият резултат на „Албена” АД към края на 2012 г. е печалба в размер на 18 903 хил.лева. Спрямо предходната 2011 г. печалбата е с + 10 288 хил.лв. по-висока.

Общо приходите на дружеството за 2012 г. са в размер на 84 925 хил.лв., с 2 % или с + 2 065 хил.лв. повече спрямо 2011 г. Общо разходите на „Албена” АД към м. Декември 2012 г. са в размер на 64 068 хил.лв., с 13 % или с – 9 252 хил.лв. по-малко спрямо 2011 г. През сезон 2012 бяха направени значителни промени в ценовата политика и управлението на заетостта, които доведоха до увеличение на средния приход от една нощувка – бяха намалени сроковете за ползване на отстъпки, бяха увеличени цените на хотелите на първа линия, имаше промени в дължината на главния сезон и в ценовата политика относно децата.

Най голям ръст на нощувките спрямо 2011 г. се отбелязва на руски пазар с + 63 хиляди нощувки (19 % ръст) , следват on-line резервациите с + 18 хил.нощувки (36 % ръст спрямо 2011 г.), пазар Англия с + 2,8 хиляди нощувки (16 % ръст) и други.

През строителен сезон 2012 г. инвестициите на „Албена” АД са в размер на 3 493 хил.лв. Те включват: Инвестиции в местност Момчил община Балчик – изграждане на административна и складова база за „Еко Агро” АД, както и изграждане на тръбен кладенец, силажна яма и ППР на инсталация за Биогаз в Момчил; внасяне на капитала на „Перпетуум мобиле БГ” ЕАД; изграждане на трайни насаждения – 100 дка. лози в землището на село Кранево; пред-проектни проучвания за РиМ на к-с Елица, х-л Амелия, х-л Кардам и други; подмяна на хладилни инсталации, инвестиции в складова база Албена, в машини, съоръжения и оборудване, инвестиции в сектор Спорт и в плаж Албена, и други. В приложените файлове – финансов отчет към 31.12.2012 г. по МСС, форми на КФН, Счетоводна политика и приложения, Вътрешна информация, Доклад за дейността, Допълнителна информация.

Петко ГЕРДЖИКОВ

Коментарите са затворени.