Кражба на златни накити

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик разгледа наказателно дело срещу 29-годишния Кр. Д. К. от гр. Балчик. Той е под-съдим по обвинение, че на 31.07.2012 г. от апартамент в гр. Балчик, е откраднал златен мъжки пръстен с ка-мък с тегло 4, 65 гр., златен синджир с тегло 8,3 гр. и златна мъжка гривна с тег-ло 9,5 гр. на обща стойност 1968,21 лв. от владението на балчиклия.

Подсъдимият и собстве-никът на отнетите вещи би-ли приятели и си ходели на гости. На 31.07.2012 г. вечерта Кр. К. бил на гос-ти у дома му и се почерпи-ли. След това отишли на бар.

Под въздействието на алкохола решил да открад-не златните накити. Поис-кал ключа за апартамента му под предлог да посети тоалетната. Отключил вход-ната врата, извършил краж-бата, а след това върнал ключа на собсвеника.

Продал златната гривна в заложна къща и получил за нея 361 лв. Подписал и договор за покупко-про-дажба. След разобличава-нето му той е предал доб-роволно златния пръстен и синджира, които били върнати на собственика им.

Кр. К. има основно об-разование, не е семеен, без-работен е, осъждан.

 

 

Коментарите са затворени.