30-годишен шофира безотговорно

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, раз-гледа споразумението за ре-шаване на наказателно дело срещу 30-годишния Пл. Ел. Ив. от  гр. Шабла.

Той се признава за вино-вен в това, че на 06.10.2012 г. около 11 ч. по главен път Е-87, на около 200 м от кръс-товището за гр. Балчик в посока гр. Каварна, е уп-равлявал лек автомобил „Опел Вектра”, без да при-тежава свидетелство за уп-равление на МПС, в едно-годишния срок от наказ-ването му за такова деяние .

Държавното обвинение иска на Пл. Ив. да бъде оп-ределено наказание 3 месе-ца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Пл. Ив. има начално обра-зование, не работи, не е семеен.

 

Коментарите са затворени.