Кражба в с. Храброво

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 29 януари в РУП Бал-чик е получено съобщение за извършена кражба от час-тен дом, находящ се в с. Храб-рово, община Балчик. Уста-новено е, че чрез взлом на врата, неизвестен извърши-тел е проникнал в имота и е извършил кражба на два броя готварски печки и метални елементи. На 31 януари при провеждане на оперативно издирвателни мероприятия от служители на РУП Бал-чик, е установен извършите-ля на деянието. Вещите обект на кражбата са установени и върнати на тъжителя.

 

Коментарите са затворени.