Брегът се застрои като навсякъде

Jan 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Чай­ки и гла­ру­си ве­че не ле­тят тук под не­бе­то, са­мо стре­ли­те на  стро­и­тел­ни­те кра­но­ве кръ­жат над мо­ре­то. То­ва про­че­тох в тъ­ж­ни­те очи на “мо­ре­п­ла­ва­те­ля – кап. Ко­щи”.

Фото: Г. Йовчев

Коментарите са затворени.