Завърши конкурсът “Здравей, Коледа!”

Dec 19th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

За поредна година Общински детски комплекс организира конкурса “Здравей, Коледа!”. В него участваха над 350 творби в различните раздели: “Изобразител-но изкуство”, “Сурвачки”, “Керамика”, “Приложно изкуство” и “Литературно творчество”.

На 12 декември 2012 г. от 14:00 ч. се проведе официалната изложба на творбите в ОДК и церемония по награждаване на отличените участници. Журито бе доста затруднено да класира многобройните творби, като в крайна сметка отличи 68 – с при-зови и поощрителни награди. Официален гост на награждаването  бе кметът на Общината – г-н Николай Ангелов, който лично връчи отличията на наградените. Поздрав към всички присъства-щи отправиха ученици-те от Детска вокална формация при ОДК и младия балчишки талант Александър Танев.

На този ден стените в коридорите на ОДК за-блестяха от красиви коледни рисунки, картички и сурвачки, грижливо изработени от талантливите деца на Общината. Г-жа Тинка Сивриева, директор на комплекса, приветства и благодари на всички деца за участието и ги покани да се явят отново през следващата година.

Ерсин ИСМАИЛОВ

“Над смълчаните полета”, в изпълнение на децата от ОДК подсили коледното настроение.

Рисунката на Теодора Димитрова от 6 клас бе из-брана от кмета г-н Н. Ангелов като поздравителна картичка за всички семейства в Общината.

Грамота за най-голям участник получи единадесетокласничката Валентина Йорданова от балчишката гимназия.

НАГРАДЕНИ

РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

РИСУНКИ

І – ІV клас

І-во място

1. Александра Георгиева – ІV кл., ОДК

2. Ачелия Кирилова – ІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

ІІ-ро място

1. Жанина Димитрова – ІV кл., ОДК

2. Мария Петкова – І кл., СОУ „Хр. Смирненски”, с. Оброчище

ІІІ-то място

1. Снежина Стоянова – ІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

2. Галина Иванова – ІІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

3. Елица Василева – 7 год.,гр. Валенсия, Испания

4. Мария-Елена Василева – 9 год., гр. Валенсия, Испания

V – VІІІ клас

І-во място

1. Теодора Димитрова – VІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

2. Йорданка Йорданова – VІІ кл., ОДК

ІІ-ро място

1. Мария Рачева – VІІІ кл., ОДК

2. Теодора Емилова – VІІІ кл., ОДК

ІІІ-то място

1. Венета Николаева – VІІІ кл., ОДК

2. Таня Димитрова – VІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

3. Йоанна Антонова – VІ кл., ОДК

4. Радостина Койчева – V кл., ОДК

КАРТИЧКИ

І – ІV клас

І-во място

1. Селин Бюлент – ІV кл., ОДК

ІІ-ро място

1. Сезгин Аспарухов – ІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

2. Радина Георгиева – ІІІ кл., ОДК

3. Джумазие Трифонова – ІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

ІІІ-то място

1. Изел Мустафова – ІV кл., ОДК

2. Мириана Проданова – V кл., ОДК

3. Моника Кирилова – V кл., ОДК

Поощрителни награди:

Едже Рухшен – ІІ кл., ОДК, Ива Кръстева – ІІ кл., ОДК, Георги Стоянов – ІІ кл., ОДК

Поощрителни награди „Най-малък участник”:

Ванеса Калоянова – 5 год., ОДК, Мирослав Йорданов – 6 год., ОДК, Жанина Колева – 6 год., ОДК, Зорница Златева – 7 год., ОДК, Елисавета Андонова – 7 год., ОДК

Поощрителна награда „Най-голям участник”:

Валентина Йорданова – ХІ кл., СОУ „Хр. Ботев”

РАЗДЕЛ „СУРВАЧКИ”

І-во място

1. Христо Александров – ІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

2. Мирела Тодорова – І „а” кл., ОУ „Антим І”

ІІ-ро място

1. Джанер Ерол – ІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

2. Симона Христова – ІІ „б” кл., ОУ „Антим І” ІІІ-то място

III място

1. Антония Спасова – І „б” кл.,ОУ „Антим І”

2. Самет Шенол – ІІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос

Поощрителна награда:

Еслин Сезгин – ІІІ кл., ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос, Ева Петрова – І „б” кл., ОУ „Антим І”, Хелин Булутлу – І „а” кл., ОУ „Антим І”, Ефиджан Рамис – І „б” кл., ОУ „Антим І”

РАЗДЕЛ „КЕРАМИКА”

1. Мина Морянова – V кл., ОДК – І-во място

2. Габриела Георгиева – ІV кл., ОДК – ІІ-ро място

3. Лора Хараламбиева – ІV кл., ОДК – ІІІ-то място

РАЗДЕЛ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО”

І – ІV клас

1. Паулина Сивкова – ІІ „б” кл., ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Балчик – І-во място

2. Димитър Миленов – ІІ „б” кл., ОУ „Антим І”, гр. Балчик – ІІ-ро място

3. Арзу Танер – ІV „а” кл., ОУ „Антим І”, гр. Балчик – ІІ-ро място

V – VІІІ клас – за активно участие

Мария Кирилова – VІ кл., ОДК, Етем Етемов – VІІ кл., ОДК, Невена Димитрова – VІ кл., ОДК, Мария Петрова – V кл., ОДК

РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО”

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Теодор Велиславов – ІІ „а” кл., ОУ „Антим І” – І-во място

2. Ренета Йорданова – V „а” кл., ОУ „Антим І” – ІІ-ро място

3. Ивайло Стойчев – V „а” кл., ОУ „Антим І” – ІІІ-то място

РАЗКАЗ, ЕСЕ

1. Изабела Диянова – VІІ „а” кл., ОУ „Антим І” – І-во място

2. Катерина Петрова и Сийнем Орхан – V кл., ОУ „Антим І” – ІІ-ро място

Поощрителни награди:

Марин Здравков – ІІІ „а” кл., ОУ „Антим І”, гр. Балчик, Райчо Милев – ІІІ „а” кл., ОУ „Антим І”, гр. Балчик, Камелия Добринова – ІІІ „а” кл., ОУ „Антим І”, гр. Балчик

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ

ІІ-ри клас, ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос /За съхраняване на българските традиции/; ІІІ-ти клас, , ОУ „Г.С. Раковски”, с. Сенокос /За активно участие/, І „а” клас, ОУ „Антим І”, гр. Балчик /За най-сръчни участници/, І „б” клас, ОУ „Антим І”, гр. Балчик /За най-автентични сурвачки/, ІІ „б” клас, ОУ „Антим І”, гр. Балчик /За най-сръчни участници/, Клуб „Изкуство”, ОДК, гр. Балчик /За най-активно участие/, Клуб „Приложно изкуство”, ОДК, гр. Балчик /За най-оригинални идеи/, ІV „а” и ІV „б” клас, ОУ „Антим І”, гр. Балчик /За най-оригинална техника/

 

Коментарите са затворени.