ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Dec 19th, 2012 | От | Category: обяви

Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от  I-X  при Помощно училище интернат”Академик Тодор Самодумов” с.Кранево

Краен срок за получаване на офертите: 18.12.2012 г. 14.00 часа.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка,респективно куриер на адреса на ПУИ “Академик Тодор Самодумов” с. Кранево, ул.”Шипка” № 12

Лице за приемане на оферти: Тодорка Друмева, тел:05796/6502

Коментарите са затворени.