ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Dec 19th, 2012 | От | Category: обяви

Предмет на поръчката: “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Балчик, разделени в обособени позиции”

Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2012 г.

Лице за приемане на офертите – Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Коментарите са затворени.