Търновчанин, държал акцизни стоки

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик,  насрочи за 05.12.2012 г. наказателно дело срещу 48-годишния Анг. П. Цв. от гр. Велико Търново. Ра-йонна прокуратура – Бал-чик, е повдигнала срещу него обвинение за това, че на 10.08.2011 г. в с. Кране-во, община Балчик, в лек автомобил „Фиат”, парки-ран на паркинг пред хотел, е държал акцизни стоки без бандерол, какъвто се изисква по закон, а именно 190 броя кутии с цигари с надпис „stile” и 172 броя кутии с надпис „Прима Лю-кс”, на обща стойност 2715 лв., в немаловажни случаи.

Държавното обвинение посочва, че на 10.08.2012  г. около 11 ч. на паркинга на хотел в селото спрял авто-бус с туристи. Единият от водачите слязъл, взел чан-та и оглеждайки се подо-зрително се насочил към паркинга с леки автомоби-ли. Това негово поведение направило впечатление на двама полицаи и те решили да го проверят. Те отишли до него и му поискали до-кументите в момент, в кой-то той отварял вратата на ”Фиат”. Документите по-казали, че автомобилът е негов, а през отворената врата  служителите на реда видели оставени на задната седалка стекове с цигари, които не били с български бандерол. Полицаите уве-домили оперативния де-журен на РУП – Албена, за констатираното и на мяс-то пристигнал разследващ полицай. При извършения оглед били иззети 19 броя стека цигари с надпис „stile”, 16 броя стека цигари над-пис „Прима Люкс” със 160 броя кутии и още 2 броя стека от същата марка, но с по 6 кутии в стек. Всички били запечатани с украин-ски бандерол. Анг. Цв. об-яснил, че си купува цига-рите от Република Украй-на, където били по-евтини и с добро качество.

Има ср. образование, ра-боти, не е семеен, неосъждан е.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ:

По молба на подсъдимия и след като той призна ви-ната си и даде съгласие да не се събират доказател-ства в хода на съдебното следствие, Районен съд – Балчик, допусна делото да бъде разгледано като сък-ратено съдебно следствие. По този ред е определено наказанието на подсъди-мия като първоначално на-ложеното му 1 година ли-шаване от свобода е нама-лено с 1/3 и съдът определи той да изтърпи 8 месеца лишаване от свобода. Съ-дът отложи изпълнението на наказанието с изпитате-лен срок от 3 години. На-ред с това наказание Райо-нен съд – Балчик, му нало-жи глоба в размер на 2 715 лв., представляващи едно-кратния размер на пазар-ната цена на продаваните стоки – 190 броя кутии „stile” и 172 броя кутии „Прима Люкс”. Съдът отне в полза на държавата кон-фискуваните цигари, като постанови след влизане на присъдата в сила, те да бъдат унищожени от Аген-ция „Митници”.

 

 

Коментарите са затворени.