ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Dec 12th, 2012 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация на проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура”

ЗА ПРОЕКТ: „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура””

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията до 16.00 часа на 27.12.2012 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 27 декември 2012 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите до 16.00 часа на 03.01.2013 г.

Необходимите документи могат да се закупят от касата на Общинат

Оставете коментар