ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Dec 12th, 2012 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: “ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ”

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията:

До 16.00 часа на 08.01.2013г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 08 януари 2013г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите до 16.00 часа на 18.01.2013г.

Необходимите документи могат да се закупят от касата на Общината.

Коментарите са затворени.