Покана за концерт

Nov 21st, 2012 | От | Category: обяви

Сдружение “Музикален свят – Балчик”

и Смесен хор “Черноморски звуци”

 

Ви канят на:

ХОРОВ КОНЦЕРТ ЗА  ПРИЯТЕЛИ

22 ноември 2012г.

начало 18.30 часа

Ед­на сре­ща, пре­ди от­пъ­ту­ва­не­то ни за по­ре­д­ния ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал

Коментарите са затворени.