Младеж, шофирал пиян

Nov 14th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, наложи наказание 3 месеца условно лишаване от сво-бода с 3 години изпитате-лен срок на 21-годишния Й. М. Иб. от с. Априлци, община Пазарджик. Той бе признат за виновен по пов-дигнатото му от Районна прокуратура – Балчик, обвинение в това, че на 09. 06.2012 г. около 1 ч. по улица в гр. Балчик е управлявал лек автомобил „БМВ” с концентрация на алкохол н кръвта си над 1,2 промила, а именно 2,11 промила, установено по надлежен ред.

Според обвинителния акт около 1 ч. на 09.06. 2012 г. двама полицаи от РПУ – Балчик, извършва-ли обход със служебен автомобил на територията на гр. Балчик. По улица в града срещу тях се появил автомобил с включени дъл-ги светлини. Това им напра-вило впечатление и те спр-ели „БМВ-то” за провер-ка. Водачът не им пред-ставил шофьорска книж-ка, нито лична карта. По време на разговора с во-дача, служителите на реда усетили, че той лъха на алкохол. Той казал, че е изпил три бири. На място бил повикан автоконтро-льор, който извършил проверка за употреба на алкохол с техническо сре-дство „Дрегер”. То отчело наличие на алкохол 1,99 промила. 21-годишният бил придружен до ФЦСМП гр. Каварна, където му била взета кръвна проба по надлежния ред. Тя пока-зала, че младежът е шофи-рал с етилов алкохол в ко-личество 2,11 промила в кръвта.

Й. Иб. е с основно об-разование, безработен е, семеен, не е осъждан.

 

Коментарите са затворени.