28-годишен ще търпи пробация

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Наказание пробация ще търпи 28-годишния В. Ат. Янк. от гр. Ген. Тошево, след като Районен съд – Балчик, одобри сключено-то между него и Районна прокуратура-Балчик, спо-разумение за решаване на наказателното му дело в досъдебното производство.

Със споразумението В. Янк. е признат за виновен в това, че на 15.09.2012 г. в курортен комплекс е управлявал лек автомобил „Ауди” с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,83 промила, установено по надлежния ред с техничес-ко средство „Дрегер Алкотест”.

На подсъдимия са нало-жени две пробационни мерки – задължителна ре-гистрация по настоящ ад-рес за срок от 6 месеца и за-дължителни периодични срещи с пробационен слу-жител за същия период от време. В. Янк. е лишен от право да управлява мо-торно-превозно средство за срок от 6 месеца от дата-та на деянието.

Районен съд – Балчик, допусна делото да протече по този ред, след като под-съдимият заяви, че се признава за виновен, запоз-нат е със съдържанието на споразумението, разбира последиците му на влязла в сила присъда и добровол-но го е подписал. Съдът пре-цени, че споразумението отговаря на Наказателно-процесуалния кодекс и не противоречи на закона и морала и го одобри.

Определението на съда не подлежи на обжалване.

Коментарите са затворени.