Процедура за финансов одит

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

С ПРЕДМЕТ: Извършване на независим финансов одит по проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ  Балчик за оборудване със специализирана апаратура”

ЗА ПРОЕКТ:  Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ  Балчик за оборудване със специализирана апаратура

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   –  00479-2012-0022. КРАЕН СРОК за закупуване на документацията – до 16.00 часа на 1.11.2012 г. КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения-                              до 16.00 часа на 1.11.2012 г. КРАЕН СРОК за предаване на офертите – до 16.00 часа на 12.11.2012 г.

Коментарите са затворени.