Реализация на център за настаняване от семеен тип

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.2, т.1 от ЗОП за одит на проект „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в упи III, кв, 148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-2013″

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП-00479-2012-0025. КРАЕН СРОК за закупуване на документацията-до 16.00 часа на 02.11.2012 г. КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения до 16.00 часа на 02.11.2012 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите до 16.00 часа на 09.11.2012 г.

 

Коментарите са затворени.