Съобщение

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

13.08.2012 г. Проекти за промяна на Общинската транспортна схема

Очакваме Вашите предложения и становища относно проекти за промяна  на Маршрутни разписания по линии от  Общинската транспортна схема.

Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, след обсъждане от назначена от кмета комисия, проектите  се внасят за разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет.

1. Маршрутно разписание по линия Балчик – Албена /лятно/

2. Маршрутни  разписания по линия Балчик – Албена /зимно/

3. Маршрутни разписания по линия Балчик – Оброчище – Църква – Рогачево

4. Маршрутно разписание по Градска линия №1

5. Маршрутно разписание по Градска линия №3

6. Маршрутно разписание по Градска линия №4

7. Схема на маршрута по Градски линии №1, №2, №3

Коментарите са затворени.