“Албена” АД започва изплащането на дивидента за 2011 г.

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

„Албена” АД уведомява своите акционери, че от 20.09.2012 г. ще започне изплащане на полагащия се за отчетната 2011 г. дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Припомняме ви, че на проведеното на дата 24.06.2012 г. в к.к. Албена, зала „Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд” Общо Събрание на акционерите на „Албена” АД беше взето решение за 2011 г. да бъде разпределен дивидент в размер на 0.25 лв. на акция.

Дивидентите за 2011 г. ще бъдат изплащани както следва:

– За акционери с клиентски подсметки при инвестиционен посредник средствата ще бъдат изплатени чрез „Централен депозитар” АД в срок от 20.09.2012 г. до 31.12.2012 г.

– За акционери с лични сметки в  „Централен депозитар” АД средствата ще се изплащат чрез клоновете и офисите на Банка „ ДСК” ЕАД в срок от 20.09.2012 г. до 31.12.2012 г.

– От 01.01.2013 г. – с писмено искане до „Албена” АД за превод на дивиденти по банков път, като трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, BIC COD на банката и IBAN на акционера.

Повече информация можете да получите на адрес: „Албена” АД, Централно управление, офис 443, Телефон:  0579 6-29-54 или на някой от следните e-mail–и:   invest@albena.bg и dvi@albena.bg.

 

Коментарите са затворени.