Благодарност

Sep 12th, 2012 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА

На про­ве­ло­то се 20 юби­лей­но из­да­ние на “Пи­рин-фолк” – Сан­дан­с­ки 2012, по­лу­чих на­г­ра­да за де­бют – млад из­пъл­ни­тел на БНР – Ра­дио Бла­го­е­в­г­рад.

Благодаря на всички, които гласуваха за мен !!!

Невена Галинова Ганчева

Коментарите са затворени.