Призив към гражданите на общината

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, обяви

Ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ни­ка се об­ръ­ща към вси­ч­ки гра­ж­да­ни на об­щи­на­та за пре­д­ло­же­ния за от­бе­ля­з­ва­не 100-го­ди­ш­ни­на­та от Бал­кан­с­ка­та вой­на. Мо­же да из­по­л­з­ва­те ел. по­ща: vestnikat@abv.bg и тел: 0899 65 52 49

 

Оставете коментар