ВИА ПОНТИКА

Sep 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

За пети пореден път пре-летните птици в изкуство-то ще спрат за две седмици своя полет в град Балчик. С огромно  удоволствие   ви каним на  юбилейното   из-дание на фестивала, където ще имате възможността да станете част от творческа-та  атмосфера, в която ще се потопи градът. С всяка една изминала година еки-път на фестивала развива и разработва форума в по-сока на неговата интерна-ционалност и  интерактив-ност. Художници,  музи-канти, театрали, фотогра-фи, кинодейци, ще пред-ставят своите професио-нални търсения, които ще  осеят   целия град с излож-би, представления, кон-церти и прожекции.

Тази година фестивалът включва участието на сту-денти от трите софийски академии (НАТФИЗ „Кръс-тьо Сарафов“, НМА „Пан-чо Владигеров“ и НХА) и пловдивската академия за музикално, танцово и изо-бразително  изкуство- АМТИИ, плюс международното у-частие на румънските ака-демии UNATC и  UNARTE.

Фестивалът ще бъде от-крит с музикален концерт на добре познатите мюзик айдъл певци – Нора Кара-иванова,  Бисер Иванов и Ясен Зердев.  Събитието ще се състои на открита сцена пред общината на град Балчик, с вход свободен (02.09.12.- 20:00ч) . Съпът-стващо събитие към откриването на фестивала е „Информационен пункт“- проектно предложение за промоция на културни из-яви в града. До края на фес-тивалните дни, ще бъдат от-крити няколко изложби- „Живопис“ и „Съвремен-ни дизайн концепции“  на студентите от НХА.

Любителите на класи-ческата музика ще могат да се насладят на концертите на студентите от НМА- „Панчо Владигеров“, кои-то ще изпълнят вокално- му-зикален концерт, колегите им от “Пловдив- АМТ-ИИ“ ще закрият фестива-ла с концерт на „Академи-чен народен хор“. Освен кон-цертите, които ще изпъл-нят, студентите от НМА ще предложат на фести- валната публика мюзикъла –“FAME“.  Кинолюбите-лите ще могат да посетят няколко издания на късо-метражни прожекции меж-дународна селекция от компилациите “CILECT-PRIZE”, също така ден пре-ди края на фестивала ще бъде излъчен докумен-талният филм-„Светла сян-ка“,  посветен на актьорите от училището за деца със зрителни увреждания- „Луй Брайъл“. Между всичките културни съби-тия от различните направ-ления в изкуството, фести-валът ще представи няколко театрални премиери с участието на студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сара-фов“- “Господин Досада”, „Кървава сватба“, към театралните събития също така ще се включат абсол-вентите от курса на Ивай-ло Христов – „Провин-циални анекдоти“, „American beauty” плюс танцо-вото представление „Пара-лелни светове“.

За първа година фести-валът включва и между-народно участие, студен-тите от УНАТК ще изиг-раят представлението „Аз не съм Айфелова кула“, а колегите им от УНАРТЕ ще открият изложба- „Жи-вопис“ в художествената галерия на град Балчик.

Фестивалните събития ще се осъществят на тери-торията на град Балчик, както и в АК- „Дворецът”, при вход свободен.

Зрителската активност е от огромно значение, както за града и фестивалната ат-мосфера, така и за младите творци, които разперват криле за своите професи-онални дебюти. Заповя-дайте на фестивала на младите в изкуството „Via Pontica”, станете част от полета на пти-ците.      Борис ЗАФИРОВ

 

Изобразително изкуство

 

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС

(първа част)

автори:

Медея Янкова, Елина Христова, Даниела Бодурова, Албена Цонева, Панчо Ангелов /студенти от НХА, специалност „Живо-пис”, ръководител проф.Вихрони Попнеделев/

Виктор Константин, Йоaна Кодица, Адриан Дика, Даниел Рошка /студенти от UNARTE, специалност „Живопис”, ръководител проф. Джордж Мускал/

Живописта е фундаментална дисциплина в обучението на почти всички специалности в академиите по изящни изкуства и за най-добрите студенти остава основно занимание в професионалния им път след дипломиране. Програмата за обучение се стреми да развие възможностите на студентите във всички жанрове на живописта.

03  септември – откриване 17:00ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА – СЪВРЕМЕННИ ДИЗАЙН КОНЦЕПЦИИ

автори:

Александър Церовски, Андон Ендрев, Антон Иванов, Изабела Маркова, Ема Димитрова, Калоян Трошанов, Момчил Пакьов, Паолина Христова, Яна Младенова

/студенти от НХА, специалност „Индустриален дизайн”, ръководители доц. Мирян Мирянов и Рангел Чипев/

Изложбата носи художествени откъси от бъдещето на съвременния забързан свят в тихия и спокоен Балчик. Експонират се съвременни концепции на превозни средства, които могат да бъдат използвани и за спортни преживявания – джипове-всъдеходи, бъгита, мотори, както и симпатична концепция за градската среда – скутър. Ще бъдат показани интересни концепции за градинска мебел, както и проект за самоподдържаща се вила черпеща минимални енергийни ресурси. С конкурсния проект на Метростанция 20 на Софийското метро ще бъдат показани съвременните начини на изграждане на обитаема обществена среда чрез съвременни методи на комбинаториката и деконструк-тивистични третирания на пространството.

03  септември  – откриване 18:00ч.

Читалище „Паисий Хилендарски”, фоайе

 

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС

(втора част)

автори:

Виктор Константин, Йоaна Кодица, Адриан Дика, Даниел Рошка /студенти от UNARTE, специалност „Живопис”, ръководител проф. Джордж Мускал/

Изложбата е част от работното ателие по Живопис. Изложбата включва платна изработени по време на фестивала.

07 септември – начало 17:00ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС

(трета част)

автори:

Медея Янкова, Елина Христова, Даниела Бодурова, Албена Цонева, Панчо Ангелов /студенти от НХА, специалност „Живо-пис”, ръководител проф.Вихрони Попнеделев/

Изложбата е част от работното ателие по Живопис. Изложбата включва платна изработени по време на фестивала.

11 септември – начало 17:00ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

МУЗИКА

 

ПОП КОНЦЕРТ

участват:

Нора Караиванова, Бисер Иванов и Ясен Зердев

Нора Караиванова е един от младите изпълнители на българската поп и рок сцена. Финалист от второто издание на музикалния риалити формат “Мюзик Айдъл”.

Бисер Иванов е един от най-талантливите китаристи на родната сцена. Работил с големи български изпълнители, сред които Васко Василев , Лили Иванова, Звезди и др.

Ясен Зердев става финалист във втория сезон на “Music Idol”. Същата есен получава покана от Дани Милев да се включи в бенда музикантите на първия сезон на “Dancing Stars”.

02 септември – начало 20:00ч.

Открита сцена пред Община Балчик

 

ЗВУКОВИ КАРТИНИ

(вокално-инструментален концерт)

участват:

Емилия Кирчева – сопран, Неда Атанасова – сопран, Михаил Михайлов – тенор, Теодора Делева – флейта, Радослав Михайлов – китара   /студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров”/

На рояла – Адриана Коцева

В програмата:

Доницети, Пужол, Равел, Делиб, Пиацола, Бизе, А. Томас, Рахманинов, Маргола, Шуберт

03 септември – начало 20:00ч.

храм “Св.Св.Константин и Елена”

 

ВЕЧНАТА МУЗИКA

(вокално-инструментален концерт)

участват:

Ангелина-Огняна Гочева-кларинет, Симеон Томов-корна, Пе-тър Кълвачев – фагот, Теодора Делева – флейта,Емилия Кирчева – сопран, Неда Атанасова – сопран, Михаил Михайлов – тенор

/студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров”/

На рояла – Адриана Коцева

В програмата:

Ликл, Моцарт, Доницети, Росини, Лехар,Киара, Кардило, Верди

05 септември – начало 20:30ч.

АК „Двореца”, Каменна зала

 

FAME

(мюзикъл)

музика: Стив Маргоушис

либрето: Хосе Фернандес

стихове: Жак Леви

постановка: проф. Андрей Аврамов

хореограф: Радослав Радев

асистент и вокална подготовка: Весела Делчева

балетен консултант: Маша Илиева

Със специалното участие на:

Нора Караиванова, Весела Делчева, Ясен Зердев и:

Ивайло Парпулов, Кремена Митева, Михаела Филева, Мариета Петракиева, Георги Топалов, Вася Попова, Георги Кючуков, Живко Димитров,Вилислав Андреев, Вероника Стефанова, Красимира Атанасова,Михаела Костадинова, Натали Ангелова, Християна Дънкова, Петя Миланова, Радина Езекиева, Александра Шкодрова, Ива Бизева и Владимир Гигов

/студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров”/

През 1980 год. режисьорът Алън Паркър създава филмът “Fame” (едноименната песен от филма е отличена с “Оскар” и “Златен глобус” за най-добра оригинална песен). Осем години по-късно върху същия сюжет се появява мюзикълът и от тогава той е един от най-играните мюзикъли по света.

Действието на мюзикъла “FAME” – “Слава” се развива в  един американски колеж за изпълнителски изкуства: музика, танц, театър. Както е присъщо на младостта,  студентите горят от желание колкото се може по-скоро да се докоснат до славата, да станат звезди. Разбира се, желанията са едно, а реалностите са други.  Именно за трудният път към върховете на славата разказва този мюзикъл. Вниманието е центрирано върху няколко ярки образa – проекция на най-характерните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени бъдещите артисти. Един е роден танцьор, но е неграмотен, друг се увлича по ефектната страна на артистичния живот, трети е мързелив, четвърти има проблем с дрогата и т.н.  В историята има и драматичен акцент – главната героиня Кармен не понася рухването на амбициозните си мечти, изпада в депресия и умира. От друга страна любопитно е присъствието на преподавателския екип, сред който също има разногласия за начините на обучение.

Всичко това е разказано със средствата на музикалния театър: ритмична и заразителна музика, запомнящи се песни, интересно изградени образи и атрактивни танци.

Студентите от Специалност “Поп и джаз пеене” при НМА “проф. Панчо Владигеров” с всеотдайност работиха върху мюзикъла през учебната 2011-2012 година и на 23 юни получиха възторжени аплодисменти на премиерата в Младежкия театър.

06 септември – начало 19:00ч.

Читалище „Паисиий Хилендарски”

 

КОНЦЕРТ НА АКАДЕМИЧЕН

НАРОДЕН ХОР

Главен диригент – доц. д-р Костадин Бураджиев

Помощник диригенти –  Данка Цветкова и Радка Стефанова

участват:

Миропка Хаджийска, Айлин Ибрям, Румина Андреева, Гергана Киримова,  Андреана Андонова, Даниела Пенелова,  Анита Миленова, Маринела Димова, Николета Дойчева, Деяна Николова, Десислава Митева, Анна Николова, Теодора Добрева, Жени Николова, Радослава Владимирова, Жасмина Живкова, Божена Тошева, Стефана Недялкова, Стела Тонева, Диляна Иванова, Кристияна Динкова, Невена Вранчева, Мария Генова, Десислава Дерибеева, Алиа Хансе, Нели Александрова, Дияна Димитрова

Академичният народен хор при АМТИИ е създаден през 1972 г. и е единственият студентски народен хор. През годините на своето съществуване се е утвърдил като най-представителния български народен хор. За участието си в национални и международни форуми хорът е отличен с най-престижните отличия и награди. Академичният народен хор е Световен хоров шампион от 5th World Choir Games – 2008 г. и е носител на Grand Prix за хорова музика през 2011 г.

14 септември – начало 18:30ч.

Читалище „Паисии Хилендарски”

 

Театрално изкуство

 

АЗ НЕ СЪМ АЙФЕЛОВАТА КУЛА

(театрален спектакъл)

От Екатерина Опроиу

Режисьор: Мария Ротар

Сценография: Калин Драганеску

Видео: Кодрин Ифтоди

Участват:

Ирина Драганеску, Влад Удреску, Андреа Бирсан, Сорина Щефанеску, Михаи Прежбан

/студенти от UNATC – Букурещ/

Двама млади хора, той – новозавършил архитект, тя – “доктор” в провинцията, една сутрин изпускат последния автобус за града, и по този начин са принудени да започнат ходене, към непознат път, който трябва да ги върне обратно към цивилизацията. От този момент, в композиционна формула се застъпва въображение с реалността, настоящето, бъдещето и дори миналото. Двамата герои стават партньори на това вълнуващо приключение на самопознанието, и те неизбежно се определят по отношението към другия.

04 септември /вторник/ – начало 20:00ч.

АК „Двореца”, Каменна зала

 

ГОСПОДИН ДОСАДА – ПРЕМИЕРА

(театрален спектакъл)

от Давид Гизелман

превод: проф. Искра Николова

постановка: проф. Пламен Марков

сценография: Мира Каланова

музика: Петя Диманова

участват:

Луиза Григорова, Васил Грънчаров, Валентина Панова, Николай Брънзалов, Ивайло Раклеов,  Валентина Белева, Иван Колев

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорско майсторство за театър и кино ” – Магистър/

Пиесата с оригинално заглавие „Господин Колперт” (2000 г.) на Давид Гизелман е част от най-новата немска драматургия. Тестът е поставен за първи път на сцената на лондонския Роял Корт, а в България излиза още през 2001 г. в списание „Панорама – съвременна немска драматургия”, преведен от Искра Николова. Текста се  определя като черна комедия. Действието се развива в апартамента на презадоволено немско семейство. „Аз и Ралф, ние също вече не забелязваме в себе си чувства. Ние искаме на всяка цена да почувстваме нещо. Да почувстваме, че сме хора. Тогава ни хрумна мисълта да извършим убийство…Господин Досада (Колперт) ни се стори подходящ, защото изглежда толкова безполезен…” Има ли труп в гардероба е един от въпросите, които се поставят най-често в текста на Гизелман.

Убиете скуката с Господин Досада!

05 септември /сряда/- начало 18:00ч.

Читалище „Паисиий Хилендарски”

 

ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВЕ

(театрално – танцов спектакъл)

идея: Петя Попова

хореография и текст: Петя Попова и танцьорите

фотограф: Станислав Димитров

художник костюми: Петя Петрова

дизайн осветление: Йосиф Аструков

участват:

Маргарита Христова, София Владева, Радослав Йорданов, Ина Гергинова,Златина Димитрова, Яница Атанасова, Кирил Асенов

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Театър на движението – Танцов театър”,

ръководител доц. Ясен Вълчанов

Таня Денева

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител проф. Здравко Митков/

В спектакъла е използван е текст от книгата на Ричард Бах „Илюзии”.

Теорията за паралелните светове твърди, че те съществуват като независими един от друг сапунени мехури, реещи се във въздуха. Тези мехури могат да се съединят с други или да се разделят и дори да изскачат от нищото и да изчезват в него. Ако приемем твърдението, че всеки човек е вселена, то тогава приемаме, че той е сапунен мехур и се носи и пространството паралелно с чуждите състояния и зависимости. Общуват ли вселените и как? Смисълът на дебатите за паралелните светове е самата реалност…

07 септември /петък/ – начало 19:00ч.

АК „Двореца”, Каменна зала

 

ГИМНАСТИКА ЗА БРЕМЕННИ

(театрален спектакъл)

от Здрава Каменова

режисьор: Калин Ангелов

сценография и костюми: Елена Ямантиева

/студент от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Сценичен и екранен дизайн”/,

ръководител: доц. Невяна Кавалджиева

музика: Мартин Каров

УЧАСТВАТ:

Александра Иванова, Алиса Атанасова, Антония Търпова, Весела Бабинова, Гергана Арнаудова, Жанета Дончева, Камелия Хатиб, Лили Сучева, Милена Милчева, Радина Думанян, Цветина Петрова, Илия Виделинов, Стефан Додуров

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител проф. Пламен Марков/

Четири бременни жени полудели от бушуващи хормони се запознават в курс за бременни. Четири ужасяващо различни жени, с несъвместими характери, с големи кореми и с едно и също име -Мария: Актриса, философка, домакиня,отнесена тийнейджърка- и четирите не знаят дали са готови за това, което им предстои и четирите не са сигурни в чувствата, които изпитват към мъжете в живота си. О, ужас! Дали мъжете им са виновни, дали вината не е в тях самите или … в хормоните?! Ох..май са хормоните! Ама дали? Боже, какво се случва с тях? Дали трябва, как трябва? Спокойно! Дишайте, издишайте, дишайте, издишайте, и елате на “ГИМНАСТИКА ЗА БРЕМЕННИ”, тя е най-доброто решение, тя ще ви подготви за всичко!

08 септември /събота/ – начало 18:00ч.

Читалище „Паисии Хилендарски”

 

ГЛЕНГАРИ ГЛЕН РОС

(театрален спектакъл)

от Дейвид Мамет

превод и сценична редакция: проф. Пламен Марков

постановка: проф. Пламен Марков

сценография и костюми: Мира Каланова

музика: Мира Искърова

тренинг актьорска кондиция: Пенко Господинов

асистент- режисьори: Маргарита Мачева и Тамара Янков

Участват:

Александър Узунов, Илия Виделинов, Камелия Хатиб, Леарт Докле, Лили Сучева, Нено Койнарски, Николай Кенаров, Слави Минков, Стефан Додуров, Яким Неделчев  /студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител проф. Пламен Марков/

Четирима брокери на недвижими имоти. Продажбите в офиса са като по време на криза. Защото е криза. Кой от тях ще продаде за определено време повече парцели? Поставеният срок е месец. Първите трима остават. Четвъртият ще бъде уволнен. А ако междувременно дойде вестител за да съобщи, че срокът се намалява на седмица и че може да бъде уволнен повече от един. Или даже да остане само един. Кой? Ако си значим толкова, колкото пари носиш на фирмата, тогава липсата на продажби означава ли, че си нищо? Ще можеш ли да продадеш непродаваемото? В подобна ситуация позволено ли е всичко, което ще те задържи „над водата”? А моралът? На кого му пука! На кого му пука?

09 септември /неделя/ – начало 18:00ч.

Читалище „Паисии Хилендарски”

 

ПРОВИНЦИАЛНИ АНЕКДОТИ

(театрален спектакъл)

от Александър Вампилов

постановка: доц. Ивайло Христов

сценична среда и костюми: Кристина Янева

музикално оформление: Иван Радоев

участват:

Виктория Ангелова, Даниела Стамова,Екатерина Георгиева, Розалия Абгарян, Светла Рангелова, Снежана Макавеева, София Рухова, Георги Гоцин, Дарий Чавдаров, Драгомир Драганов, Ивайло Драганов, Иван Панайотов, Илиан Илков, Никола Орешков, Николай Йовин, Юлиан Петров  /студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител доц. Ивайло Христов/

„Да можеш да чакаш, това е любов”

„Провинциални анекдоти” от Александър Вампилов събира в себе си двете едноактни пиеси „История с метранпаж” и „Двадесет минути с ангел”. Авторът използва формата на анекдота, за да посочи и изобличи абсурда в света и човека. Написани през 1968г., диалозите и посланията звучат изключително актуално тук и сега.

Постановката е отчетлив отговор на  използвания като епиграф на текста Гоголев цитат – „Кой каквото ще да казва, но такива неща се случват по света – рядко, но се случват”. Остава ни единствено смехът – гръмкият, всепомитащ, притъпяващ абсурда, пречистващ… до ново начало, до истина.

Нека само почакаме!

Текст: Теодора Мартинова и Илко Ганев

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Театрознание и театрален мениджмънт”/

 

12 септември /сряда/ – начало 18:00ч.

Читалище „Паисии Хилендарски”

 

AMERICAN BEAUTY

(театрален спектакъл)

от Алън Бол

превод: Матей Тодоров

постановка: доц. Ивайло Христов

сценична среда и костюми: Кристина Янева

музикално оформление: Иван Радоев

УЧАСТВАТ:

Виктория Ангелова, Даниела Стамова, Ева Данаилова, Екатерина Георгиева, Елена Телбис, Кристиана Ценкова, Милена Ерменкова, Розалия Абгарян, Светла Рангелова, Светослава Ивановa, Снежана Макавеева, София Рухова, Пламен Димов

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител доц. Ивайло Христов/

„American beauty” е комедия, в която обичайните приготовления по време на една сватбена церемония остават на заден план и отвъд прасковените рокли на шаферките не цари единствено неземно щастие, а стоят няколко крайно различни, но обединени от презрението си към младоженката, жени.

13 септември /четвъртък/ – начало 18:00ч.

Читалище „Паисии Хилендарски”

 

КЪРВАВА СВАТБА – ПРЕМИЕРА

(театрален спектакъл)

от Ф.Г. Лорка

постановка: Николай Младенов

хореография: Петя Попова

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Театър на движението – Танцов театър”, ръководител доц. Ясен Вълчанов/

сценография, костюми и видео: Евгения Сърбева

/студент от НХА , специалност „Дигитални изкуства” – Магистър

музика Мира Искърова/

Участват:

Златина Димитрова, Ивелина Михайлова, Ина Гергинова, Кирил Асенов, Маргарита Христова, Радослав Йорданов, Яница Шопова

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Театър на движението – Танцов театър”, ръководител доц. Ясен Вълчанов/

Таня Денева

/студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител проф. Здравко Митков/

Със специалното участие на: Стойка Стоянова, Йонко Димитров, Теодор Папазов

“Кървава сватба” е спектакъл, който обединява изразни средства и млади творци от различни сценични изкуства. В спектакъла е включена авторска музика, част от която се изпълнява на живо. Средствата на традиционния театър се използват едновременно с импровизационни, танцови и движенчески актьорски техники. В изграждането на сценичната среда присъстват дигитални технологии и светлинни ефекти. Желанието  и невъзможността на човека за постигане на лично щастие, безсилието да се освободи от социалните и семейните догми, които го въвличат в безизходен кръг, са основните теми, с които се занимава  представлението. Логичното следствие от собствените му предразсъдъци и лична глупост са обречеността, в която се е озовал.  Безсмислието, вредата от човешката гордост и безсмислено упорство са също част от тематичния фокус. С комбинацията от сценични техники и практики спектакълът има амбицията да е иновативно и стойностно театрално събитие.

13 септември /четвъртък/  – начало 20:00ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

 КИНО

 

ПРОЖЕКЦИЯ НА СТУДЕНТСКО КЪСОМЕТРАЖНО КИНО

(международна селекция от компилациите CILECT PRIZE – първа част)

05 септември – начало 16:00ч.; край 17:30ч.

АК „Двореца”, Каменна зала

 

ПРОЖЕКЦИЯ НА СТУДЕНТСКО КЪСОМЕТРАЖНО КИНО

(международна селекция от компилациите CILECT PRIZE – втора част)

06 септември – начало 16:00ч.; край 17:30ч.

АК „Двореца”, Каменна зала

 

ПРОЖЕКЦИЯ НА СТУДЕНТСКО КЪСОМЕТРАЖНО КИНО

(международна селекция от компилациите CILECT PRIZE – трета част)

07 септември – начало 20:00ч.; край 21:30ч.

АК „Двореца”, Каменна зала

 

СВЕТЛА СЯНКА

(прожекция)

филм на Борис Зафиров и Симеон Мерджанов

Когато сетивата се откъснат от регулативната си честотност се отключват една друга, нова енергия. Тази енергия се превръща в информационен поток, с нови, различни кодове. Откъснати от ежедневното общуване търсещи, комуникация отвъд телата. Някъде там или някъде тук, сред наситени, невидими цветове, където се докосват светлите сенки

14 септември – начало 17:00ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

ВИА ПОНТИКА – ПРЕМИЕРА

(прожекция на филм и фотографска изложба

за петото издание на Фестивал на младите в изкуствата „Виа Понтика” 2012)

 

Екип:

Орлин Милчев – монтаж и режисьор, Константин Антонов – оператор

Милена Петрова, Владислав Попов  – фотографи

По време на фестивала студените от факултет „Екранни изкуства” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” ще отразяват документално и художествено творческите ателиета, репетициите, проявите и живота на младите творци в извънфестивалното време. Като резултат от това ще се появи кратък документален филм и фотографска изложба.

14 септември – начало 17:30ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

Други изяви

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПУНКТ

(проектно предложение за промоция на културни изяви в града)

Участници:

Ребека Оссес, Антон Иванов, Захари Ганчев, Рангел Чипев

/студенти от НХА, специалности „Индустриален дизайн” и „Рекламен дизайн”, ръководител доц. Мирян Мирянов/

Проектното предложение е за изграждане на тримерна пластика, която да се постави в центъра на града. Пластиката ще носи на слоеве  концепцията на спечелилия конкурса плакат за графичен дизайн на фестивала, като на гърба си ще съдържа програматата и останалите пропагандни материали свързани със събитието.

02 септември – откриване 20:00ч.

Открито пространство пред Читалище „Паисий Хилендарски”

 

ДИЗАЙН НА СУВЕНИРИ ЗА БАЛЧИК

(ателие – презентация)

Участници:

Захари Ганчев, Виолина Христова

/студенти от НХА, специалност „Индустриален дизайн”, ръководител доц. Мирян Мирянов/

Концепции за официални сувенири на региона, които да бъдат разпространявани чрез туристическите обекти в града, промоцирайки ключови обекти, събития, паметници, обичаи и етнографски белези от региона. Ателието е част от творческата работилница по Дизайн.

04 септември – начало 19:00ч.

АК „Двореца”, пред Каменна зала

 

ДИЗАЙН НА СУВЕНИРИ ЗА БАЛЧИК

(ателие – презентация)

Участници:

Захари Ганчев, Виолина Христова

/студенти от НХА, специалност „Индустриален дизайн”, ръководител доц. Мирян Мирянов/

Концепции за официални сувенири на региона, които да бъдат разпространявани чрез туристическите обекти в града, промоцирайки ключови обекти, събития, паметници, обичаи и етнографски белези от региона. Ателието е част от творческата работилница по Дизайн.

06 септември – начало 15:30 и 17:30ч.

АК „Двореца”, пред Каменна зала

 

ДИЗАЙН ЗА ХОРАТА

(проекти – предложения за подобряване на обществената среда в града)

Участници:

Антон Иванов, Виолина Христова, Яна Младенова, Захари Ганчев, Рангел Чипев

/студенти от НХА, специалности „Индустриален дизайн” и „Дизайн на детската среда”, ръководител доц. Мирян Мирянов и Николина Иванова

Исторически музей – Художествена галерия Балчик

Тазгодишната концепция на творческата работилница по дизайн е продължена в духа на миналогодишната изява, когато петима млади български дизайнери се опитваха да намерят инфарктните места в градското пространство и туристическата зона и да дадат предложения за подобряване на жизнената среда на хората. Тази година към това ще се включат и „преработят – рециклират” нови, интересни места от съвременната част на града!

10 септември – начало 17:00ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В БАЛЧИК

(предложение за идентификационна и навигационна система предназначена за гостите на града)

Участници:

Антон Иванов, Виолина Христова, Яна Младенова, Захари Ганчев, Рангел Чипев

/студенти от НХА, специалности „Индустриален дизайн” и „Дизайн на детската среда”, ръководител доц. Мирян Мирянов и Николина Иванова

Исторически музей – Градска художествена галерия Балчик

Презентация на система за улеснено ориентиране на гостите на града, туристи и ценители на културата, чрез отбелязване на ключови обекти с информационни пунктове, табели и пътепоказатели.

10 септември – начало 17:30ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ

(презентация на проектни предложения за театрален плакат на спектакъла „Кървава сватба”)

Участници:

Ребека Оссес , Антон Иванов, Виолина Христова, Яна Младенова, Захари Ганчев, Рангел Чипев,  /студенти от НХА, специалности „Индустриален дизайн”, „Дизайн за детската среда” и „Рекламен дизайн”, ръководител доц. Мирян Мирянов/

По време на фестивала екипа ще следи работата по подготовката на спектакъла „Кървава сватба”. В рамките на работното ателие всеки от участващите художници ще предложи своя визия за графичния дизайн на представлението. По време на презентацията те ще аргументират предложенията си. Избрания проект ще бъде използван за изработка на рекламните материали на спектакъла.

12 септември – начало 17:00ч.

Исторически музей – Художествена галерия

 

Коментарите са затворени.