Съдебни документи в звуков формат

Aug 22nd, 2012 | От | Category: обяви

Уважаеми граждани,

Уведомяваме ви, че Районен съд гр. Балчик предоставя на всички потребители на съдебни услуги със зрителни увреждания запознаването със съдебните документи в звуков формат. Това стана възможно, благодарение на получения от Сдружение “Програма за развитие на съдебната система” софтуер за синтез на реч “Speechlab 2.0”. Този продукт е разработен за незрящи хора. Той има възможност да преобразува текстовете от присъди, съдебни решения, определения, разпореждания и протоколи от съдебни заседания в аудио сигнал.

Тази услуга е предназначена също така и за хора със слухови проблеми, възрастни и неграмотни. Прослушването на съдебните книжа става в Деловодството на Районен съд гр. Балчик, на третия етаж на съдебната палата. Програмният продукт е инсталиран на компютър, предназначен за граждани и оборудван с тонколони.

Зам. – председател: /п/ Ц. Иванов.

Деловодител: /п/ Н. Гавраилова

Коментарите са затворени.