Предстоящи изложби в ХГ

Jul 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

В края на  ме­се­ца в га­ле­ри­я­та ще бъ­де пре­д­с­та­ве­на из­ло­ж­ба­та „Бал­чи­ш­ко ля­то” на скул­п­то­ра Кра­си­мир Яков. От­к­ри­ва­не­то ще се съ­с­тои на 31 юли /втор­ник/ от 18.00 ч. Из­ло­ж­ба­та ще пре­д­с­та­ви мал­ки пла­с­ти­ки и ак­ва­ре­ли на мор­с­ка те­ма­ти­ка, ко­и­то ще бъ­дат по­ка­за­ни за пър­ви път пред пу­б­ли­ка. Ху­до­ж­ни­кът ще из­ло­жи за вто­ри път свои твор­би в га­ле­ри­я­та. През 2009 г. , той пре­д­с­та­ви в Бе­лия град своя ко­ле­к­ция от склпту­ра и жи­во­пис.

В следващите дни,  на 3 август /петък/ от 18.00 ч. в залите на галерията ще бъде открита още една изложба. Тя е на Европейската културна асоциация  и носи оптимистичното име  „Щастие”. В изложбата участват 10 творци, свързани по един или друг начин с Финландия:  българката Надежда Благоева, която живее там, румънката Крис Чобану – сценграф и дизайнер в театър Баковия- Бакау. Другите участници са Катя Юхола, Айла Койвисто, Аря Кунту, Ритва Линдфорс, Моона Метсойла, Нона-Нина Маки, Аня Матила-Толванен и Пириьо Хейно. Последната е творец с множество изложби във Финландия и Европа, Индия, Турция, Египет и САЩ.

В Европейската културна асоциация членуват финландски и европейски художници, които се интересуват от скандинавската държава и финландското изкуство и които чрез своето творчество се стремят да създават контакти между различните култури.

Изложбите ще стоят в залите на галерията до края на месец август.

ХГ – Балчик

 

Коментарите са затворени.