My Market вече и в Балчик

Jul 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

През ми­на­ла­та се­д­ми­ца се от­к­ри My Market в Бал­чик на мя­с­то­то на ста­рия ма­га­зин на РПК-Бал­чик на ул. “Чер­но мо­ре”. За кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­но­ст­та на ма­га­зи­на ще се гри­жи фир­ма­та “Па­чев” ЕО­ОД.

Коментарите са затворени.