ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Jul 11th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, обяви

С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв, 148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-2013″

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП       00479-2012-0012

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията           до 16.00 часа на 23.07.2012 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания заразяснения   до 16.00 часа на 23.07.2012 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите           до 16.00 часа на 31.07.2012 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ

ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

 

 

 

Коментарите са затворени.