Прием на ученици в ПГ за КОС “Ал. Константинов” – Балчик за новата 2012/2013 учебна година

Jun 20th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Тази година освен след осми клас сме планирали и прием след завършен седми клас и придобиване на трета степен на професионална квалификация. Професията се нарича “Ресторантьор”  – същата, която се предлага и от Професионалните гимназии по туризъм в гр. Добрич и гр. Варна. Това означава, че не е нужно децата от нашата община, които искат да имат такава професионална подготовка, да отиват в други градове и да бъдат отделяни от семействата си на тази крехка възраст. За тази професия е заложено и интензивно изучаване на английски език с хорариум 13 часа седмично за осми клас. Това е фундаментална подготовка по езика, която се надгражда през следващите класове и с професионална подготовка. Освен всички тези предимства всички наши ученици, завършващи тази професия, както и професиите “Сътрудник в малък и среден бизнес” и “Готвач”, са приети направо във втори курс в съответните специалности на Новия български университет, който има филиал и в гр. Варна. Още същата година тези студенти са изпращани на високо платени стажове във Франция и други европейски страни, като по този начин те сами могат да заплащат таксите за обучението си занапред. След осми клас тази година ще приемаме ученици в професията “Сътрудник в малък и среден бизнес”. Младите хора, които имат интерес в тази насока, ще изучават предметите от професионална подготовка: Право, Микроикономика, Макроикономика, Обща теория на счетоводството, Счетоводство на предприятието, Икономика на предприятието, Бизнес кореспонденция, Маркетинг, Оперативен мениджмънт, Борси и борсови операции, Предприемачество и дребен бизнес, Чужд език по професията, Работа с компютър в предприятието и др. В часовете по учебна и производствена практика учениците се учат да прилагат и затвърждават наученото, както и да подготвят бизнес проект за малко или средно предприятие. Както бе посочено, те също са приети директно от втори курс в Нов български университет и се справят лесно с предметите, които се изучават в икономическите университети. Новост тази година е и задочното обучение, предназначено за хора, завършили осми клас, но отпаднали по някакви причини от системата на образованието. Предлагаме и едногодишно обучение в дневна форма след осми клас с придобиване на първа степен на професионална квалификация “Работник в заведенията за хранене и развлечение”. За по-подробна информация за сроковете за подаване на документи и записване може да посетите нашия уеб сайт:  http://pg-balchik.webnode.com, както и да позвъните на телефоните: 0579/72710 или 0889979741.

За учениците, завършващи 7 и 8 клас, и техните родителите прилагаме графиците за приема:

След завършен VІІ клас

1. Подаване на документи (копие на удостоверение за завършен VІІ клас, служебна бележка за оценките от положените приемни изпити и на медицинско свидетелство от личния лекар) в РИО  Добрич. (Може да се донесат и в ПГ за КОС „Алеко Константинов”, от където документите на всички ученици заедно ще бъдат занесени в Добрич)

Срок: 15 – 20.06 2012 г.

2. Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” на І етап на класиране с оригиналите на документите.

Срок: 27 – 29.06.2012 г.

3. Подаване на документи за ІІ класиране.

Срок: 27 – 29.06.2012 г.

4.  Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” на ІІ етап на класиране с оригиналите на документите.

Срок: 04 – 06.07.2012 г.

5. Подаване на документи за ІІІ класиране.

Срок: 10 – 11.07.2012 г.

6. Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” на ІІІ етап на класиране с оригиналите на документите.

Срок: 16 – 17.07.2012 г.

7.Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” след ІІІ етап на класиране с оригиналите на документите.

Срок: до 31.07.2012 г.

След завършен VІІІ клас

1. Подаване на документи (свидетелство за основно образование и  медицинско свидетелство от личния лекар) в ПГ за КОС „Алеко Константинов” за участие в І етап на класиране

Срок: 03 – 01.07 2012 г.

2. Записване на приетите на І етап на класиране, с оригиналите на документите.

Срок: 09 – 07.07.2012 г.

3. Подаване на документи за ІІ етап на класиране.

Срок: 11.07.2012 г.

4.  Записване на приетите на ІІ етап на класиране, с оригиналите на документите.

Срок: 16.07.2012 г.

5. Подаване на документи за ІІІ етап на класиране.

Срок: 19.07.2012 г.

6. Записване на приетите на ІІІ етап на класиране, с оригиналите на документите.

Срок: 23.07.2012 г.

7.Записване в ПГ за КОС „Алеко Константинов” след ІІІ етап на класиране, с оригиналите на документите.

Срок: до 05.09.2012 г.

Коментарите са затворени.