Поздравителни адреси

Jun 6th, 2012 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Членовете на Пенсионерски клуб „Втора младост” гр.Балчик честитят двата юбилея на Мария и Михаил Петрови – на 21 май Мария навърши 70 години, а семейството чества своята златна сватба – 50 години семеен живот. По тези поводи им пожелаваме крепко здраве и дълголетие. Бъдете все така обичани и обичайте онези, които са край Вас! Нека заедно честваме и стотния Ваш юбилей !                                                                      Софка ДЕНЕВА

През 2012 г. се­мей­с­т­во Ма­рия и Ми­ха­ил Пе­т­ро­ви че­с­т­ват два юби­лея: на 21 май Ма­рия на­вър­ши 70 го­ди­ни, а се­мей­с­т­во­то – 50 го­ди­ни се­ме­ен жи­вот.

Ми­ли ро­ди­те­ли, ба­бо и дя­до, вси­ч­ки ние ви че­с­ти­тим юби­ле­и­те с по­же­ла­ние за кре­п­ко здра­ве и дъл­го­ле­тие! Бъ­де­те хо­ра­та, ко­и­то най-мно­го ни оби­чат, за­що­то и ние Ви оби­ча­ме. Не­ка ме­ч­ти­те Ви се сбъ­д­ват ви­на­ги!

От семейството, деца и внуци

 

 

Коментарите са затворени.