Първа изложба на клуб “Б.Караджов”

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 9 май 2012 г. в ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” клуб „Бо­рис Ка­ра­джов” от­к­ри жи­во­пи­с­на из­ло­ж­ба на ху­до­ж­ни­ци­те Яна Ми­но­в­с­ка, Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов, Ни­ко­ли­на Ива­но­ва, На­де­ж­да Ра­да­но­ва, До­б­ри До­б­рев, Сан­д­ра Сан­джа­кян, Ани Мо­не­ва. То­ва е пър­ва­та изя­ва на но­во­с­фор­ми­ра­ния ху­до­ж­ни­че­с­ки клуб и им по­же­ла­ва­ме са­мо ус­пе­хи за­на­пред.               /Б.Т./

 

 

Коментарите са затворени.