May 9th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Подполк. Канов, старият войн Мильо Йочев и ветеранът от войната Васко Гюров, единствени от стотиците войни от запаса, резерва и действащи, на 6 май 2012 г. /Гергьовден/ сведоха признателно чела пред подвига на героите, загинали за защита на Родината през войните пред Паметника на падналите във войните и пред Паметника на летците в летището.

Фото: Валентин Канов

Коментарите са затворени.