Реплика

Apr 18th, 2012 | От | Category: ДРУГИ

Чувам, че в последно време борбата за впиване във властта на определени семейства и приближените им в Гурково взима заплашителни размери- наред е читалището в селото. Разбрах, че преди известно време се е състояло „общо събрание” на членовете на читалището. На това мнимо събрание (май) е било избрано ново читалищно настоятелство. Дори да е така, това събрание е било НЕЗАКОННО, тъй като чл.15, ал.2 от Закона за народните читалища гласи: „Поканата за (общо) събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.” Аз съм член на читалището, но въпреки това не съм получавал такава покана. Други членове на читалището също ми казаха, че не са получавали покана за общо събрание. Тогава, к`во събрание, к`во ново настоятелство, к`ви пет лева?! Като член на читалището, приканвам настоятелството му (това, което избрахме преди три години) да свика общо събрание на членовете по ред и начин, установен от закона. В тази държава има закони и те са задължителни за всички- президенти, министри, депутати, кметове, чистачки.

Ивайло ДЖИЛЯНОВ

Коментарите са затворени.