Идва ли краят на калкана в Черно море?

Feb 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Открито писмо до министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов

Уважаеми г-н Найденов,
Без риба няма рибарство.
Един от емблематичните видове риба в Черно море – калкана, е на ръба на изчезване. Научните изследвания показват драстичен спад в популацията на вида през последните години. Решението, предложено от Института по океанология да се въведе 1 година мораториум върху риболова на този вид в зоните, където се размножава,  би дало възможност да се възстановят рибните запаси.
Грийнпийс и За Земята Ви призовават да подпишете забрана за стопанският риболов на калкан (Psetta maxima) с всякакъв вид риболовни уреди и средства в 12-милната зона от акваторията на Черно море.
По този начин ще се защитят  и дългосрочните интереси на рибарите.
Калканът е един най-значимите стопански видове в Черно море, след изчезването през 60-те години на черноморската скумрия. Освен, че е най-ценната риба, е хищник от ключово значение за поддържането на баланса в морската екосистема. Именно поради това опазването и устойчивото му експлоатиране са от изключителна важност. България ежегодно провежда изследвания за състоянието на запаса му. Проучванията се провеждат два пъти годишно от 2006 г. насам, от Института по океанология към БАН /ИОБАН/. Съгласно становището на учените от ИО, включващо предварителни резултати от проведените през 2011 г. изследвания, от 2008 г. насам се наблюдава тенденция за понижаване на относителната биомаса на вида. Също така, в сравнение с изчислените стойности за 2010 г., моментната биомаса на калкана през 2011 г. е редуцирана близо два пъти – до 200 т и популацията е със силно нарушена структура – съотношение между размножаващата се част от популацията и тази съставена от неполово зрелите индивиди. Според учените е необходимо да бъдат взети спешни мерки за опазването на запаса от калкан, тъй като той е пре-експлоатиран и лесно може да изпадне в колапс . Тяхното предложение е „да се обсъди възможността за въвеждането на временна забрана за улов на калкан в 12-милната зона, където се наблюдава по-висока численост на неполово зрели индивиди и където популацията мигрира през пролетния сезон във връзка с размножителния процес. Подобна мярка би помогнала за попълването с млади индивиди и ще намали риболовния натиск в размножителния ареал на вида, което ще позволили възстановяването на популацията пред българския бряг след период от няколко години”.
Добрите намерения на администрацията предприети с обсъждане въвеждането на подобна забрана за улов на калкан в 12-милната зона, макар и подкрепени от Министерство на околната среда и водите, Научно техническия съвет по рибарство и аквакултури, Европейската комисия и рибарски организации, не бяха реализирани до край.
Трета седмица след изтичане на срока за предложения и възражения, Министерство на земеделието и храните не предприема никакви действия, което подлага под съмнение въпроса дали ще бъдат защитени дългосрочните интереси на рибарите и ще бъде опазен един ценен ресурс.
България е на прага на пълен мораториум за улов на калкан от страна на Европейската Комисия, след като ежегодните намаления на квотите за улов (до 36 т за 2012) не показват никакви резултати. Непоследователната политика, която следва страната с предлагане на мерки като тази забрана, а в последствие отказ от тях, показва, че страната ни няма решимостта да провежда отговорна рибарска политика, а още по-малкото да опазва оскъдните рибни ресурси в Черно море.

Деница Петрова    Грийнпийс България

Коментарите са затворени.