Без коментар

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Вси­ч­ки сел­с­ки ле­ка­ри ще пла­щат на­ем за ка­би­не­ти­те си по 32 ст. на кв.м. на ме­сец.
Същите са и цените за  домашните лекари и в Балчик.

Коментарите са затворени.