Пиян шофьор съсипа панорамната площадка

Feb 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ка­к­то пи­са­х­ме и по­ка­за­х­ме на сним­ка па­но­рам­на­та пло­ща­д­ка на за­воя до чер­ве­ния ма­га­зин /ул.”Г.Бен­ко­в­с­ки”/ бе връ­х­ле­тя­на от лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Голф”, шо­фи­ран от И.М. с 2.21 про­ми­ла в кръ­в­та. Той се е отър­вал с дра­с­ко­ти­ни и с шан­са да не по­ле­ти над раз­по­ло­же­на­та в ни­с­ко­то ули­ца „ З.Зо­г­раф”. Всъ­щ­ност той не е мо­жал да взе­ме за­воя на­до­лу към Бол­ни­ца­та, но все пак 28-го­ди­ш­ния мла­деж  е бил с къ­с­мет, че не е на­ра­нил се­бе си или дру­ги хо­ра. Пък пло­ща­д­ка­та ще се въз­с­та­но­ви от не­го, на­ли?

Коментарите са затворени.