СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ТРАНСГРАНИЧНИ КЛЪСТЕРИ

Nov 16th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

От 11 до 13 ноември 2011 г. в Държавен културен институт  Културен център „Двореца” се проведе обучение във връзка с Трансграничиния проект за развитие на клъстери, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Трансгранично сътрудничество „България-Румъния, 2007  2013”. В рамките на Проекта са създадени  клъстери в секторите  туризъм, селскоктопански и иновации.

В обучението участваха представители на търговско-промишлените палати на Добрич и Констанца, на бизнеса, културата и образованието. В работата на клъстера в сектор „Иновации” взе участие и Марк Антъни Чеснър, международен експерт по развитието на клъстерите. Бяха обсъдени въпроси, свързани с изготвяне на проект за клъстерна карта на „Добруджа  ИНО-ТЕХ”, за ролята на клъстерите за развитието на Добруджа и на клъстерния лидер и клъстерните координатори.

Следващите срещи на участниците са насрочени за 14 и 15 декември

Диана КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.