СЪОБЩЕНИЕ от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Балчик

Jul 28th, 2010 | От | Category: обяви

Молби – декларации за отпускане на целева помощ за отопление по Наредба №07-5/16.05.2008г. на МТСП за сезон 2010г./2011г. ще се приемат от 01.08.2010г. година до 31.10.2010г. в Приемната на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Балчик
Лицата и семействата, които се отопляват с електроенергия трябва да приложат към молба-декларацията и последната платена фактура.

За повече информация – приемна на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Балчик и на тел. 7-5674

Коментарите са затворени.