Справочник

Jul 13th, 2011 | От | Category: справочник

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ

№ 1 – Ново гробище – Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски – Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 – Ново гробище – Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски – Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

АВ­ТО­ГА­РА

Балчик – Албена – 07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена – Балчик – 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик – Варна – 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.20, 18.00, 18.10
Балчик – Добрич – 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 11.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик – Стражица – Одърци – Добрич – 07.30, 17,10
Балчик – Каварна – Шабла – 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик – Каварна – 10.24, 14.25
Балчик – Тригорци – 07.30, 16.15
Балчик – Църква – 14.00
ЖП информация Варна – 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф – 07.50 (експрес), 11.00, 12.50, 21.55, 22.20
Автобуси Балчик – София – 09:55, 22.19 (“Юнион Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес” тел. : 0579/71221, 0894/344 049)

Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710

БЕН­ЗИ­НО­С­ТАН­ЦИИ

“Ла­фи” – тел. 7-65-70

“Калипсо” – тел. 7 30 67; офис 7 24 86

“Попов – Комерс” – ДАП Тел: 7 39 37

ПЪТНА ПОМОЩ

Денонощно – тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх. А
0888/65 49 19

ПЪТНА ПОМОЩ

Денонощно – тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх. А
0888/65 49 19

АП­ТЕ­КИ

Аптека”Панацеа” – тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч., събота от 9.00 – 20.00 ч., неделя – почивен ден
Аптека “Фарма” – ж.к. “Балик” тел. 7-29-31
9.00 – 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя – поч. дни
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ; 0888 151 320

ПО­ЛИ­К­ЛИ­НИ­КА

Те­ле­фон­на цен­т­ра­ла – тел. 7-26-91

Спе­шен ка­би­нет – тел. 7-24-42 /де­но­но­щ­но/

ЧА­С­Т­НИ ЛЕ­КАР­С­КИ КА­БИ­НЕ­ТИ

Д-р Дякова – стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова – стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева – педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
Д-р Димов – хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров – хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888 007 829. Сряда и четвъртък от 15 – 17 ч.
Д-р Бекиров – интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу Полицията/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров – ортопед-травматолог – GSM:0888/860 121
Д-р Калинова – вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев – операции в ХО Балчик, прегледи на ул.Ч.Море 27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
Акупунктура – Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов – стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова – пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” – Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320

НОТАРИУСИ

Светлин Илчев-ул.”Черно море” 28,тел.7-30-12 от 08.00 до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов – ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860

ВЕ­ТЕ­РИ­НАР­НА ЛЕ­ЧЕ­Б­НИ­ЦА

Тел: 7-55-27

8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за погребения – денонощно; изработва и монтира паметници, снимки.

Отец Стратия – тел. 7 51 36

Свещеник Тодор – тел. 7 24 41

БИ­Б­ЛИ­О­ТЕ­КИ

при ч-ще “П.Хи­лен­дар­с­ки” тел.7-26-11, 8.00 – 18.00; съ­бо­та и не­де­ля – поч.дни

при ч-ще “В.Ле­в­с­ки” тел. 7-20-86 с Интернет център

Частна книжарница “Рива 2” /до Музея/

ул. “Витоша” 2  Тел: 7 41 82 формуляри, ученически пособия, канцеларски материали, книги

ГРА­Д­С­КИ ИС­ТО­РИ­ЧЕ­С­КИ МУ­ЗЕЙ

ГИМ тел.7-21-77; 9.00 – 17.00;
ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС – 9:00 – 17:00

ХУ­ДОЖЕСТВЕНА ГА­ЛЕ­РИЯ

тел: 7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.

ПОЛИЦИЯ

тел: 166; 7-24-31; 7-24-32

ПРО­ТИ­ВО­ПО­ЖАР­НА ОХ­РА­НА

тел: 160

ПО­ЩА И ТЕ­ЛЕ­Г­РА­ФО­ПО­ЩЕН­С­КА СЛУ­Ж­БА

Паричен салон 7.30 – 12.00; 13.00 – 17.30;
събота:8.00 – 12.00; неделя – почивен ден; тел. 0579/7 20 40

КА­БЕЛ­НИ ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИИ

“Хе­рос Ком” тел. 7-50-24

ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”

работи целогодишно. тел: 7-28-09

ИНТЕРНЕТ – Balchik.Net – тел. 7 50 34

Коментарите са затворени.