Мелницата – туристически културно-информационен център

Jul 13th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

Предстои утвърждаването на проект за реконструкция, консервация и експониране на “Мелницата”, която е визитната картичка на Балчик от началото на ХХ век. Тя ще се превърне в място за излагане на движими културни ценности от района на общината и ще стане средищен информационен център за потенциалните посетители на града и околността. Консервирането и реставрирането на сградата и околното пространство  ще допринесат за развитието на алтернативния туризъм в Балчик, насочен главно към разкриването на богатото културно-историческо наследство в региона, както и ще даде възможност за опазване на сградата – обявена за културна ценност с местно значение. Подготовката на инвестиционния проект ще позволи на Община Балчик да кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие 2007.”, която изисква подобряването на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура като част от цялостен проект за консервиране, реставриране и експлониране на недвижимите културни ценности на територията на общината. Голямата мелница в града е построена през 1909 г.  само  за 1 година от анонимното индустриално дружество – Балчик. Проектът и изпълнението му са възложени на германската фирма LUTHER и още една водеща европейска фирма, също германска EISENBETON. Това е най-модерно оборудваната мелница на Балканите, която съдържа и първите стоманобетонови силози в България. Освен най-високотехнологичните валцови мелници, планзихтерни сита и стоманобетонови силози, мелницата има и модерен дизелов двигател с мощност 200К.С. Проектът, технологичното оборудване, циментът и желязото са от Германия. Изпълнена е от местни строителни материали – камък и тухла. Мелницата работи успешно до 1916 г., когато попада под обстрела на руския военен флот и понася значителни щети. Очаква се мелницата отново да има най-важно значение за града и неговата визия.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.