Как да се предпазим от пожари през пролетния сезон

Mar 31st, 2017 | От | Category: Актуални

С повишаване на температурите много хора организират излети сред природата, други почистват от растителни отпадъци своите дворове, ливади или ниви, трети подрязват лозовите и овощните насаждения. Често тези дейности са съпроводени с палене на огън за изгаряне на растителните отпадъци. Случва се така, че хората подценяват обстановката и забравят за противопожарните правила. Това води до запалвания, които трудно се контролират. Повечето от тях прерастват в пожари. Пожарите се предизвикват и от небрежно захвърлена цигара, умишлено опожаряване на сухите тревни площи или детска игра с огън.

Голям брои от пожарите са именно през пролетния сезон. С най – голям процент са пожарите възникнали поради небрежно боравене с открит огън.

За  да се избегнат подобни случаи не трябва да се допуска паленето на открит огън на пожароопасни места. Отпадъците трябва да се изгарят в негорими съдове или в пожарообезопасени огнища, отстоящи на безопасни разстояния от съседни сгради, горими материали, предмети и обекти.

При поява на вятър огънят трябва да бъде изгасен  незабавно.  В никакъв случай не трябва да се оставя запален огън без постоянно наблюдение до пълното му изгасване. Останалата жарава трябва да се доизгаси с вода, пясък, пръст.

Родители, хубавото време предразполага децата към игри на открито.  Не допускайте децата да играят с огнеизточници и да палят огньове.  Понякога тези игри имат трагичен и дори фатален край.

     За ограничаване на този вид пожари РС”ПБЗН” – Балчик обръща сериозно внимание на всички собственици на имоти, земеделски стопани, пастири, както и на всички граждани, като ги умолява стриктно да спазват установените противопожарни правила, а именно:

– горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на сметища или др. определени за целта места;

– да се наблюдават постоянно местата за изгаряне на растителни отпадъци, като се осигурят с подръчни средства за гасене /съд с вода, лопати, мотики, тупалки  и др./;

– след изгаряне на отпадъците, огнището да се загаси с вода или затрупа с пръст;

– да не се допускат деца да играят в близост до огъня, или с кибрит и др. запалителни средства;

– да не се изхвърлят неизгасени цигари в сухи треви, полезащитни пояси и треви;

 • надеждно да се загасят угарките и клечките от кибрит;
 • да не се допуска умишлено опожаряване на сухи треви;
 • да не се пали огън при ветровито време;
 • в горите и местата за отдих да се пали огън само на обозначените и пожарообезопасени места;
 • да не се оставя запален огън без наблюдение.

Огнеборците съветват:

– да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит и цигари в сухата тревна растителност и в гората;

– изгарянето на растителните отпадъци от почистването на земеделските земи да става само на определени за тази цел места и при постоянно наблюдение до пълното изгасване на огъня;

– да не се пали огън на по-малко от 100 метра от гората и в нея, освен на определени пожарообезопасени места;

 • ако забележите пожар, запазете спокойствие и са постарайте да осигурите собствената си безопасност и тази на хората около вас;
 • своевременно уведомете службите за ПБЗН на тел.160, като укажете мястото на пожара, какво гори, има ли хора в опасност, кой се обажда;
 • при обаждане от gsm-апарат трябва да имате предвид, че в някои случаи се свързвате с друга районна служба ПБЗН;
 • след като укажете откъде се обаждате, къде и какво гори, дежурният диспечер непременно ще предаде съобщението на съответната служба, отговаряща за посочения район;
 • при невъзможност да се обадите на службата за ПБЗН, свържете се с кметството на най-близкото населено място и предайте сигнала за пожара;
 • ако имате възможност и знаете как да действате може да пристъпите към гасене на пожара, но не правете компромис със собствената си безопасност.

РСПБЗН-Балчик акцентира вниманието на гражданите върху забраната за изгаряне на стърнища и други растителни остатъци, както и за санкциите срещу нарушителите, във връзка с взаимодействието на органите за ПБЗН с Фонд “Земеделие” на МЗХ.

При възникване на пожар незабавно съобщете на тел. 112 или          7-22-29 и започнете спасяване на застрашени хора, животни и имущество!

Ръководството на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – БАЛЧИК апелират към всички за спазване на противопожарните правила и недопускане възникването на пожари !

18.05.2015г.

Гр. Балчик

Коментарите са затворени.